Virtuaalifasilitointi.fi

Materiaalipankki

Fasilitointipalvelut

Yhteydenotto

Virtuaalifasilitointi

Virtuaalifasilitointi on virtuaalisesti eli etänä tapahtuvaa fasilitointia. Perinteinen fasilitointi on ryhmätyöskentelyn suunnittelua, organisointia ja johtamista työskentelyn tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun fasilitoitava työskentely tapahtuu virtuaalisesti eli verkossa, puhutaan virtuaalifasilitoinnista. Tällainen fasilitoitava etäryhmätyöskentely voi olla esimerkiksi työpaja, koulutus, kokous, yhteiskehittelypaja, asiakasraati, verkostotapaaminen, valmennus tai luento.

Tälle sivulle on tulossa lisää tietoa virtuaalifasilitoinnista. Tulet löytämään tietoa virtuaalifasilitoinnin erityispiirteistä, hyvistä käytännöistä ja virtuaalifasilitointimenetelmistä.

Virtuaalifasilitoinnista puhutaan myös käsittelillä etäfasilitointi, etätilaisuuksien fasilitointi, etäohjaus, etätilaisuuksien ohjaus, verkkofasilitointi, verkkotilaisuuksien fasilitointi, digifasilitointi, digitaalinen fasilitointi ja niin edelleen. Lisäksi opetuksessa virtuaalifasilitoinnin tiimoilta käytetään mm. käsitteitä etäopetuksen fasilitointi ja etänä tapahtuvan ryhmäoppimisen fasilitointi.