Tekniikasta yleisesti

Virtuaalifasilitoinnissa keskeistä on virtuaalisuus ja sen myötä kaikki teknisen toteutuksen seikat. Käytettävät etätyöohjelmat vaikuttavat paljon siihen, kuinka mukavaksi osallistujat etätilaisuuden kokevat. Erilaisia etätyöohjelmia on paljon ja ne kehittyvät hurjaa...