Tekniikasta yleisesti

Virtuaalifasilitoinnissa keskeistä on virtuaalisuus ja sen myötä kaikki teknisen toteutuksen seikat. Käytettävät etätyöohjelmat vaikuttavat paljon siihen, kuinka mukavaksi osallistujat etätilaisuuden kokevat. Erilaisia etätyöohjelmia on paljon ja ne kehittyvät hurjaa...
Virtuaalifasilitoinnin erityispiirteet

Virtuaalifasilitoinnin erityispiirteet

Virtuaalifasilitoinnissa on omat virtuaalisuuden eli verkon välityksellä toimimisen mukanaan tuomat erityispiirteensä. Lyhyesti sanottuna virtuaalifasilitoinnin merkittävimmät erityispiirteet ovat keskittymiskyvyn hallinta ja tekniikka eli etätyöohjelmat. Läsnäolo...

Mihin virtuaalifasilitointia tarvitaan?

Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua kannattaa aina suunnitella etukäteen ja johtaa. Matka onnistuneeseen tilaisuuteen alkaa hyvällä suunnittelulla. Virtuaalifasilitointia tarvitaan erityisesti, koska etäryhmätyöskentely on edelleenkin monelle suhteellisen uutta ja arkea...
Mitä on virtuaalifasilitointi?

Mitä on virtuaalifasilitointi?

Virtuaalifasilitointi on virtuaalisesti eli etänä tapahtuvaa fasilitointia. Perinteinen fasilitointi on ryhmätyöskentelyn suunnittelua, organisointia ja johtamista työskentelyn tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällainen fasilitoitava etäryhmätyöskentely voi olla...
Tällainen on hyvin fasilitoitu tilaisuus verkossa

Tällainen on hyvin fasilitoitu tilaisuus verkossa

Hyvin virtuaalifasilitoitu tilaisuus ottaa huomioon seuraavat seikat: Kutsu – Hyvä tilaisuus alkaa hyvällä kutsulla. Hyvä kutsu tulee aikaisin ja se herättää kiinnostusta kertomalla tilaisuuden sisällöstä ja tavoitteista. Käytettävien ohjelmien ohjeistus – Selkeät...